สุขภาพดี ห่างไกลโรคเบาหวาน

Songkhao-สุขภาพดี-01

SongKhao ( ส่องข่าว ) สาระน่ารู้ สุขภาพดี ที่จะห่างไกลจาก โรคเบาหวานหนึ่งในโรคไม่ติดต่อที่รุ่นแรง และจำนวนผู้ป่วยโรคนี้ เพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากมาจาก วิถีชีวิต พฤติกรรมการกินอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลมาก  และโรคเบาหวานเป็นอีกโรคหนึ่งที่ คนไทยมักจะเป็นโรคนี้กันมาก จากการสำรวจสุขภาพคนไทยครั้งที่ 6 ในปี 2563 พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานมากและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี และในสถิติพบว่า ประชากรในวัยผู้ใหญ่ 1ใน 11 เป็นโรคเบาหวานและผู้ที่ป่วยเบาหวานร้อยละ 50 ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็น และที่น่ากลัวอีกคือภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน เช่น ภาวะไตวายเฉียบพลัน ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้ต้องแบบรับค่าใช้จ่ายมาก ยิ่งเศรษฐกิจในประเทศตกต่ำเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นแล้วเรามาทำความรู้จักและวิธีป้องกันโรคนี้ ปละทำให้ สุขภาพดี กันเถอะครับ

โรคเบาหวานเกิดจาก ?

               โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติ ของร่างกายที่มีการ ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ไม่พอ ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาล ที่เรารับประทานเข้าไป เอาไปใช้งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า ร่างกายดื้ออินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาล ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ถ้าเกิดในระยะยาวจะส่งผล ทำให้เกิดการทำลายของหลอดเลือด และนำไปสู่ ภาวะแทรกซ้อน ของโรคเบาหวาน รุนแรงมากยิ่งขึ้น SongKhao ( ส่องข่าว ) พามารู้ บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน มีดังนี้

 1. ผู้ที่มี อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ป่วยโรคอ้วน หรือมีภาวะน้ำหนักเกิน
 3. กรรมพันธุ์
 4. ผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง
 5. ระดับ ไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ
 6. มีประวัติเป็น โรคเบาหวานขณะ ตั้งครรภ์หรือมี ประวัติคลอดทารก น้ำหนักเกิน 4 กิโลกรัม
 7. มี โรคหัวใจและ หลอดเลือด
 8. สตรีที่มี ภาวะถุงน้ำรังไข่
Songkhao-สุขภาพดี-02 (1)

ภาวะแทรกซ้อน ของโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อน ของโรคเบาหวาน ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดส่วนปลาย โรคหลอดเลือดในหัวใจ และ ภาวะแทรกซ้อน ทางตาและไต หรือเส้นประสาทส่วนปลาย โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบ มากที่สุด นั่นคือ ภาวะแทรกซ้อนทางตา ซึ่งสามารถเจอ ได้ เป็นจำนวนถึง 1 ใน 3 ของคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

ความน่ากลัวและความรุนแรงของโรคเบาหวาน

จากการสำรวจพบว่า ในแต่ละวันจะมีจำนวนของผู้เสียชีวิตจากโรค เบาหวาน 200 คนหรือ 8-9 รายต่อ หนึ่งชั่วโมง และมีเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ป่วยโรคเบาหวานที่ยังมีชีวิตอยู่โดย ไม่เกิด ภาวะแทรกซ้อน ต่างๆ ส่วนในประเทศไทย นั้น มีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานนี้ เฉลี่ย 1 ปี มากกว่า 8 พันคน และยังพบว่าคนรุ่นใหม่หรือ วัยรุ่นก็มี โอกาสเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการกิน เป็นส่วนใหญ่

การตรวจโรคเบาหวาน

 1. คือ การตรวจน้ำตาล หลังอดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง หรือการตรวจแบบ (FPG) หากพบว่ามีค่าระดับน้ำตาลมากกว่า หรือ เท่ากับ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แสดงว่าเป็นคุณป่วยโรคเบาหวาน
 2. คือ การทดสอบ ความทนต่อ น้ำตาลกลูโคส หรือ(Oral Glucose Tolerance Test: OGTT) วิธีนี้ จะทำใน ผู้ที่อดอาหารมาแล้ว อย่างน้อย 8 ชั่วโมงโดยแพทย์ จะทำการเจาะเลือดเข็มที่ 1 ก่อนการ ดื่มสารละลายกลูโคส และ ทำการเจาะเลือดซ้ำ อีกครั้ง หลังการดื่มสารละลาย หากพบว่ามี ค่ามากกว่า หรือ เท่ากับ 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แสดงว่าคุณป่วยเป็น โรคเบาหวาน
 3. คือ การตรวจน้ำตาลใน เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ การตรวจแบบ (RPG) ถ้าตรวจแล้วพบว่า มีค่าระดับน้ำตาล ในเลือดมากกว่า หรือ เท่ากับ 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และร่วมกับถ้าท่าน มีอาการของเบาหวาน เช่น ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำบ่อย ตามัว อ่อนเพลีย น้ำหนักลด แสดงว่าคุณป่วยเป็น โรคเบาหวาน
 4. คือ การตรวจ ระดับน้ำตาลใน เลือดสะสม หรือการตรวจแบบ (HbA1c) ซึ่งการตรวจนี้ไม่จำเป็นต้อง อดอาหาร แต่แพทย์จำเป็นต้อง พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วยเช่น อายุ หรือ การเป็นโรคโลหิตจาง โดยหากค่าตรวจแล้วได้มากกว่า หรือ เท่ากับ 6.5% แสดงว่าคุณป่วยเป็น โรคเบาหวาน
Songkhao-สุขภาพดี-02 (2)

จะทำยังไงให้ร่างกาย สุขภาพดี ไม่ดื้ออินซูลิน

ง่ายๆเลยครับในการทำให้ สุขภาพดี คือการสร้างกล้ามเนื้อ นั่นเอง เพราะว่ากล้ามเนื้อนั้นช่วยให้ร่างกายของ เรานั้น ตอบสนองไวต่อ อินซูลิน ในทางวิทยาศาสตร์พบว่า กล้ามเนื้อนั้น จะช่วยป้องกันภาวะการดื้ออินซูลินได้ เพราะ มวลกล้ามเนื้อ สามารถป้องกันโรคอ้วนลงพุง และป้องกัน เบาหวานที่เกิดจาก การเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไม่เพียงพอ สรุปง่ายๆคือ ยิ่งกล้ามเนื้อมีปริมาณมาก หรือมีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะ การกักเก็บคาร์โบไฮเดรตก็จะมี มากขึ้นเช่นกัน และความสามารถที่ร่างกายจะตอบสนองต่ออินซูลินก็จะเพิ่มขึ้นไปตามด้วย

แล้วจะป้องกันโรคเบาหวานให้ สุขภาพดี ยังไง ?

อย่างที่ SongKhao ( ส่องข่าว ) ได้พูดไว้ข้างต้นนะครับว่า การเกิดโรคนี้เกิดจาก ภาวการณ์ดื้ออินซูลินในร่างกาย เพราะฉะนั้น การออกกำลังกายแบบ เวทเทรนนิ่ง Weight training จากงานวิจัย ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ของ อเมริกา พบว่า การออกกำลังกายแบบ  เวทเทรนนิ่ง Weight training นั้นสามารถปรับความสมดุลของร่างกายได้ และยังลดโอกาสที่จะหกล้ม และที่สำคัญคือ ทำให้การควบคุมน้ำตาลในเลือดของเรา ดีมากขึ้น

เป็นไงกันบ้างครับ SongKhao ( ส่องข่าว ) พารู้จักกับ โรคเบาหวาน นั้นใกล้ตัวเรามากเลยเพราะฉะนั้น เราควรเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต พฤติกรรมการกิน ไม่กินหวานมากเกินไป และที่สำคัญอย่างลืมหันมาออกกำลังกายกันนะครับ เพื่อให้ สุขภาพดี ห่างไกลโรคร้ายนี้และโรคอื่น ๆ นะครับ หากสนใจอยากอ่าน เพิ่มเติมอยากอ่าน สุขภาพดี อ่านได้เลยที่ ส่องข่าว คลิก >> SongKhao

Songkhao-สุขภาพดี-02 (1)

อ่านเนื้อหา สุขภาพอื่น ๆ // โรคเอดส์ / สุขภาพผิว

ขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มา / ไทรัฐออนไลน์ / มติชน / Thesun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *