โรคทางพันธุกรรม “Alice in Wonderland Syndrome”

Sonhkhao-โรคทางพันธุกรรม -ปก

               โรคทางพันธุกรรม นี้ หากว่าคุณเคยมีโอกาสได้เคย ดูภาพยนตร์ อลิซในแดนมหัศจรรย์ จะต้องเข้าใจเรื่องของ คนตัวจิ๋วแน่ๆ เพราะว่า ในภาพยนตร์เรื่องนี้เอง ตัวเอกที่มีชื่อว่า อลิซ นั้นได้เข้าไปสู่โลก ของจินตนาการ โลกของ เพทนิยายที่ตัวเองกลายเป็น คนตัวจิ๋วใน ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องแปลก ของ โรคทางสมอง ที่เชื่อมกับ Wonderland มหัศจรรย์ ที่ทุกอย่าล้วนแล้วแต่มี ขนาดที่ต่างกันไปหมดเลย

               เช่นกันว่า ก็มีโอกาสที่ โรคนี้ มีการเกิดขึ้นในชีวิต จริงด้วย แต่ทว่า มาในรูปแบของ โรคทางพันธุกรรม นะ อาจะไม่ไม่ได้สวยงามอย่างใน เทพนิยายสักเท่าไหร่ แต่ว่าเป็น เรื่องที่แปลก ของ โรคทางสมอง ที่ พบได้ยากมากในคนบนโรคนี้เองเพราะว่า มีน้อยคนเท่านั้นที่จะเป็นได้ คือความผิดปรกติของร่ายของ ของเรากับ โรคทางพันธุกรรม ของ ส่องข่าว เราด้วย

Alice in Wonderland Syndrome (AIWS)

               เรื่องแปลก ของโรคนี้เป็นอีกหนึ่ง โรคนี้เกิดขึ้น จากเทพนิยายสู่ชีวิตจริง บางท่านอาจจะไม่เคยคิดถึงเลย ว่าจะ นี้ส่งผลต่อ สายตาของผู้ป่วย และ ส่งผลต่อการมองเห็น ของ ผู้ป่วย ซึ่งเป็นความผิดปรกติด้วย ไม่ใช่ สายตาสั้น หรือว่าการผิดปรกติของสายตายาว เพราะเป็น โรคทางสมอง ที่มอง สิ่งต่างๆ ผิดจากความเป้นจริง ไม่ใช่สายตาสั้น หรือวสายตายาว อย่างคนทั่วไป เท่านั้น เพราะว่าจะส่งผลให้ การมองเห็ยนของผุ้ป่วย มองสิง่ของที่ใหญ่ เล็กลงไป โดยมีการบิดเบือนภาพสะท้อน และ ส่งผลต่อการมองเห็น ของผู้ป่วย micropsia นั้นจะมีการทำลายใน สมอง และจิตใจ ส่วนในด้านของร่างกายนั้น ก็ทำให้เกิดโรคต่างๆ ทีมีการแทรกซ้อนอีกไม่น้อยเลย เช่น การเพิ่มของขนาดของกระจกตา โรคลมบ้าหมู และไมเกรน เป็นต้น

               เรื่องแปลก ของ โรคทางสมอง ที่มีชื่อว่า Alice in Wonderland หรือเรียกย่อๆ ว่า (AIWS) เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ของการรบวนทางระบบทางประสาทสัมผัส โดยเป็นอาการที่มีการพบบ่อย คือ micropsia และ macropsia โดยทำให้วัตถุที่มองเห็นอยู่ขณะนั้น มีขนาดเล็ก หรือใหญ่กว่าที่เป็นจริงเป็นอย่างมาก เช่น เก้าอี้ อาจปรากฏครึ่งหนึ่งของขนาดปกติ หรือมีขนาดที่เล็กลง หรือใหญ่กว่าเดิมมาก แต่อย่างไรก็ตามในขณะนั้น โรคนี้เอง สามารถที่จะบิดเบือน ทั้งความรู้สึกและการรับรู้ของการสัมผัส และการได้ยิน ได้อีกด้วยได้เช่นกัน

ที่มาของชื่อ Alice in Wonderland Syndrome

โดย โรคทางสมอง ของ Alice in Wonderland syndrome นั้น ก็ได้มีการตั้งชื่อตามหนังสือ นวนิยายของ Lewis CarrollAlice’s Adventures in Wonderland.โดยในเรื่องของ Alice in Wonderland syndrome ตัวเอกของเรื่อง ที่มีชื่อว่า อลิส นั้นย่อตัวลงให้มีขนาดเที่ยบเท่าหนูตัวเล็กๆ แล้วต่อมาก็ มีขนาดใหญ่กว่าบ้าน โดยนักวิจัยบางคนนั้นก็ได้มีการ ตั้งสมมติฐานว่า Lewis Carroll อาจมี AIWS เช่นกันก็เป็นได้

อาการของ AIWS โรคทางพันธุกรรม

               Alice in Wonderland syndrome นั้น จะทำให้ผู้ป่วย หรือ ผู้ที่มีการรับรู้ มีความผิดเพี้ยนไปชั่วคราว โดยส่วนใหญ่นั้น จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ในการการสร้างภาพของ ขนาดสิ่งของเหล่านั้น ที่ผิดเพี้ยนไป และจะกลับมาเป็นปรกติแม้ว่าอาการอาจทำให้รู้สึกสับสนหรือสับสน แต่โดยทั่วไปแล้วไม่เป็นอันตราย โดยจะมีการแสดงผลของ อาการอย่าง ของ AIWS ทั้งหมดกว่า 58 อาการ แต่หลักแล้วอาการ ทางพันธุกกรรม ที่พบบ่อยจะมี 7 อาการได้แก่ Macropsia , Teleopsia , Pelopsia , Dysmorphopsia , Macrosomatognosia , ที่จะมีอาการแตกต่าง กันออกไป คือ การบิดเบือนภาพ , ภาพหลอน , การบิดเบือนการได้ยินและเวลา , การกระทบของสมอง

อาการแรก Micropsia

: ทำให้สิ่งที่มองนั้นหรือว่าวัตถุต่างๆที่ ส่งผลต่อการมองเห็น มีขนาดที่เล็กกว่า ที่เป็นจริงมาก คือ ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวเร็ว

อาการที่สอง Macropsia

: ทำให้สิ่งที่มองเห็นนั้น เป็นวัตถุ ที่มีขนาดใหญ่กว่า ที่มีเห็ฯอยู่ในชีวิตจริงมาก

อาการที่สาม Teleopsia

: เป็นอีกอาการที่ ส่งผลต่อการมองเห็น วัตถุที่ดู เหมือนอยู่ไกล มองเป็นวัตถุที่เป็นอยู่ใกล้ขึ้น

อาการที่สี่ Pelopsia

: วัตถุดูเหมือนอยู่ใกล้กว่าที่เป็นอยู่ไกลออกไป

อาการที่ห้า Dysmorphopsia

: เส้นตรง หรือแต่กลับดูเหมือน เป็นคลื่นๆที่ ส่งผลต่อการมองเห็น

อาการที่หก Macrosomatognosia

: ทำให้เรารู้สึกว่า ร่างกายของคนเรานั้น รู้สึกใหญ่กว่าที่เป็นอยู่อย่างมาก (Microsomatognosia คือเมื่อร่างกายรู้สึกเล็กลง)

อาการที่เจ็ด ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวเร็ว

: จะทำให้เวลา ดูเหมือนว่าจะไปเร็วกว่าที่เป็นจริงมาก และราวกับว่าทำให้โลกรอบข้างเรานั้น กำลังหมุนไปข้างหน้า อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยที่สิ่งนี้เอง ก็อาจแสดงออกมาอย่างนั้น เพื่อเป็นวัตถุที่ดูเหมือนจะ รีบเร่งหรือรวดเร็ว หรือเป็นเสียงพูดเร็วขึ้น โรคทางสมอง เกิดขึ้นง่ายปรกติ

               หลายๆท่าน อาจจะเข้าใจว่า เรื่องแปลก ของ Alice in Wonderland syndrome นั้น เป็นสัญญาณของ โรคจิต แต่ไม่ใช่. และไม่เหมือนไฟล์ ที่เป็นภาพหลอน และบ่อยครั้งที่มันมักจะทำให้ผู้คน เมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่ไม่มีอยู่ นั้นเอง แต่ว่า AIWS ทำให้ผู้คนเห็นสภาพแวดล้อม ที่อยุ่ในปัจจุบันนั้น ของตนในเวอร์ชันที่มีการบิดเบี้ยวเกินกว่าความเป็นจริง โดยบุคคลที่ได้รับผลกระทบของอาการ นั้นมักรู้ว่าสิ่งที่พวกเขามองเห็นนั้น มีความแปลกประหลาด หรือไม่ใช่เรื่องจริง โดยทั้งนี้ AIWS ก็ยังเป็นปัญหาทางระบบประสาท และไม่ใช่การวินิจฉัยของทาง สุขภาพจิต

โรคทางพันธุกรรม Alice in Wonderland Syndrome (AIWS) นั้นเกิดจาก?

               ในส่วนของ โรคทางสมอง อย่าง Alice in Wonderland Syndrome มีการเกิดของ โรคทางสมอง นี้หลายหลายสาเหตุ และหลายปัจจัย ที่จะเป็นโรคที่ ส่งผลต่อการมองบเห็น ด้วยกัน

ยา

: จริงๆแล้ว ยา บางชนิด ที่ผู้ป่วยได้ททานเข้าไปนั้น โดยเฉพาะยาใกล้ตัว อย่างยาแก้ไอ เองก็อาจทำให้เกิด อาการที่เรียกว่า AIWS นั้นก็ยังคงเป็น ยาหลอนประสาท ก็ยังถือว่า มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ในบางตัวยาด้วย

โรคลมบ้าหมู

: โรคลมบ้าหมูเอง ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ เกิด โรคทางสมอง ของ AIWS ด้วยโดยคิดเป้นร้อยละ 3% ของคนที่ได้รับผลกระทอบของ โรคทางพันธุกรรม นี้

การได้รับความบาดเจ็บที่หัว

: เพราะว่าการบาดเจ็บที่สมองส่งผลกระทบได้โดยตรง เพราะจะทำให้เกิด AIWS ได้ถึง 8% เพราะ เมื่อเราสร้างความเสียหายเกิดขึ้น ในส่วนต่างๆ ของสมอง นั้นที่รวม และผ่านการตีความ เป็นข้อมูล ทางประสาทสัมผัสแล้ว บางบุคคลอาจมีอาการทางสมองที่ส่งผลกับที่ ส่งผลต่อการมองเห็น ที่ผิดเพี้ยน หรือว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกันในการรับรู้ร่างกายได้ด้วย

การติดเชื้อ

               : Epstein-Barr เป็นอีกหนึ่งชื่อ ไวรัส ของการทำลาย ระบบของสมองที่ส่งผลต่อ การแสดงผล และการทำงานต่างๆ ซึ้งคิดเป้น 23% ของผู้ติดเชื่อของ เชื่อ Epstein-Barr ในกรณีของ AIWS

ไมเกรน

               : เรื่องแปลก ของ AIWS ที่เป็นไมเกรน ก็ยังคงเป็นอีกชนิดหนึ่ง ที่รักษาหาได้ยาก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณ ในการเตือนทาง ระบบประสาทสัมผัสต่างๆ ของไมเกรนที่กำลังจะมาถึงในครั้งถัดไป โดยในการทบทวนของวรรณกรรม ตั้งแต่ปี 2559 ก็มีโอกาสถึง 27% ของผู้ป่ายที่จะเกิด เรื่องแปลก โรคทางสมอง นี้ขึ้น กับไมเกรน จากผลของนักวิจัย

               แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ว่าได้ว่า ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยนั้น ก้ยังไม่สามารถหาสาเหตุไม่ชัดเจน โดยกรฯส่วนใหญ่ของ โรงทางพันธุกรรม ชนิดนี้ มักจะเกิดขึ้นในช่วยของผู้ป่วยวัยเด็ก ที่มีอายุเฉลีย 8 ปี และบุคคลส่วนใหญ่เกิดตามอายุของผู้ป่วย ที่เป็น โรคทางพันธุกรรม ได้ถึง 65%

การรักษา โรงทางพันธุกรรม

                โรคทางพันธุกรรม อย่าง AIWS ก็ยังไม่ มีความแน่ชัดของ การรักษาที่ชัดเจน พร้อมทั้งยังเป้นอาการ ที่มีมาไม่นานก็สามารถหายได้ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก ในการสังเกตอาการของ โรคนี้ ได้ทันทีเมือเกิดขึ้น แต่ก็ยังไม่มีการวิจัย หรือว่าทดสอบอย่าจริงจังของ โรคทางพันธุกรรม นี้ แต่ว่าแพทย์ เองก็ได้มีการพิจรณาเร่วมกับ สาเหตุอื่นๆที่อาจเกิด กับ โรคทางพันธุกรรม นี้ได้เช่นเดียวกัน เช่น ใช่อาศัยของการ ตรวจเลือดเพื่อเข้าสรวจสอบ ผล หรือแม้แต่การ แสกน สมองเองโดย MRI เพื่อใช้ในการตรวจสอบสมอง และ ส่งผลต่อการมองเห็น

               แต่ว่าในการรักษา ของ โรคนี้ ที่เป็น เรื่องแปลก ก็ยังมีการกล่าวถึง สาเหตุที่อาจะเกิดขึ้นได้ ของอาการต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น อาการนั้นเกิดจาก ไมเกรน ยาทีมีส่วนช่วยป้องกันของไมเกรน ก็สามารถช่วยลดอาการได้  เมื่อความเครียดทำให้ อาการของโรค Syndrome ก็ได้ ส่งผลต่อการมองเห็น นี้เกิดขึ้นได้และ รุนแรงมากยิ่งขึ้น การทำสมาธิ การพักผ่อน สามารถช่วย และรับมือได้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ของ อาการ โรคทางพันธุกรรม นี้ก็จะหายไปตามกาลเวลาปรกติของ โรคทางพันธุกรรม

               อีกทั้ง AIWS ยังเป็น เรื่องแปลก ที่ โรคทางสมองที่ ส่งผลต่อการมองเห็น ของผุ้ป่วยเองด้วย เพราะว่า โรคทางสมองนี้ เป็นอีกโรคที่มีผลข้างเคียง ต่างๆ และเป็น อาการที่ ส่งผลต่อการมองเห็น ด้วยสาเหตุต่างๆ ก็สรุปได้ว่า โรคที่ก็อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่มีการบิดเบือนของภาพ ที่ปรพกฎขึ้นมา ที่มีความบิดเบี้ยว แต่ว่าในบางท่านเอง ก็จะเป็นไม่นาน แค่ชั่วครู่กับจะกลับสู่สภาวะปรกติ แต่หากว่ามีอากาสเสี่ยงบ่อบ แนะนำให้พบแพทย์

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : matter / hmong / estilltravel

บทความข่าวสาร ที่น่าสนใจ

https://hmong.in.th/wiki/Alice_in_Wonderland_syndrome
  • Alice in Wonderland Syndrome – Estilltravel.Com :
https://th.estilltravel.com/alice-wonderland-syndrome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *