ขอหวย ขอพรกับ ท้าวเวสสุวรรณ องค์ใหม่ วัดสายไหม

Song Khao วิธีการขอพร  กับท้าวเวสสุวรรณ เชื่อว่าเป็น เทพแห่งความร่ำรวย องใหม่ วัดสายไหม จ.ปทุมธานี เชื่อกันว่าให้ สัมผัสที่ กระบอง ของท่านแล้ว ให้อธิษฐานใน สิ่งที่ท่าน ต้องการจะ ขอพรท่านจะให้พร ขอหวย

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการจัดพิธบวงสรวง สมโภชและเบิกเนตร พุทธาภิเษก ท้าวเวสสุวรรณ รูปปั้นขนาดใหญ่ 2 องค์ องค์สีเงิน และสีทอง ในที่วัดสายไหม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ใยช่วงเวลา เช้า 9.09 น. เชื่อว่าเป็น ฤกษ์งามยามดี พระครูโสภณภัทรเวทย์ ดร. หรือ หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก เป็นเจ้าอาวาส วัดสายไหม พร้อมด้วย พิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมือง ปทุมธานี ได้ทำพิธีบวงสรวง สมโภชและเบิกเนตร พุทธาภิเษก ท้าวเวสสุวรรณ รูปปั้นขนาดใหญ่ 2 องค์ เงิน ทอง ประดิษฐานที่ หน้าอุโบสถ ที่วัดสายไหม

·       เชื่อว่า ท่านนั้น เป็นเทพแห่งความร่ำรวย

เป็นความเชื่อ ของชาวบ้านว่า เทพแห่งตวามร่ำรวย เป็นเจ้าแห่งภูตผี ปีศาจ เป็นอภิบดีของยักษ์ เป็นหนึ่งใน ท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 คอยคุ้มครอง ดูแล ปกปักรักษา โลกมนุษย์ ให้สงบสุข ท่านสถิติบนสวรรค์ ชั้นธาตุมหาราชิกา ประทับอยู่ทางเหนือ มีบริวารเป็น อสูรรากษส และภูตผีปีศาจ ว่ากันว่าเป็น หัวหน้าของ ท้าวจตุโลกบาล ซึ่งประกอบไปด้วย ท้าวธดรฐ ปกครองโลก ทางทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหก ปกครองทางทิศใต้ และท้าววิรูปักษ์ ปกของโลกทางทิศตะวันตก

songkhao - ขอหวย - 02

ซึ่งเป็นที่นิยม ของคอหวยมาก ขอหวย มักมีหลาย ๆ ท่านนินม พากันไปกราบไหว บูชาท่านเพื่อ ที่จะขอพร ขอหวย ทำให้คนไทยนิยม พากันบูชา สักการะท่านเป็น จำนวนมาก ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ชาวบ้านที่พา กันไปขอพร ขอหวย เพื่อให้ถูก รางวัล ก็พากันถูก รางวัล กันอย่างบ่อย และจึงเป็นที่นิยม ของชาววบ้านและ ได้ให้ความเชื่อว่า ท่านให้พรโชคลาภ เสริมดวงบารมี เรื่องทำให้ร่ำรวยจริง ๆ Song Khao แนะนำท่านที่ ขอหวย ให้ไปลองไหว้บูชา เพื่อท่านจะมี โชคลาภ รางวัล ใหญ่กับเขาบ้างก็ได้

·       คาถาบูชา ท่านท้าวเวสสุวรรณ

ตั้งนะโม 3 จบ

อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะ พันตา ภัทภูริโต เวสสะพุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

เพื่อให้ท่านเสริมดวง สร้างบุญบารมี และขอพรต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านหลาย ๆ ท่านนิยมที่จะมาขอ โชคลาภ เพื่อจะไปเสี่ยงดวงกับการซื้อ ลอตเตอรี่ และท่านชอบให้ รางวัล บ่อยมากจึงทำให้หลาย ๆ ท่านมักจะมากราบไว้ บูชา และเป็นที่นิยม อย่างมาก เชื่อว่าท่าน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่จะมากราบไหว้ และขอพรกันมาก Song Khao ก็อยากที่จะไปกราบไหว เพื่อขอ โชคลาภ เพื่อจะซื้อ ลอตเตอรี่ ได้รับรางวัล กับเขาบ้าง

songkhao - ขอหวย - 03songkhao - ขอหวย - 03

·       วิธีขอพร ขอหวย กับท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดสายไหม

1 ถวายดอกไม้เเดง , ธูป 9 ดอก หรือ 2 ดอก ก็ได้

2 ท่องบทบูชาท้าวเวสสุวรรณ

3 บอกชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด ของตัวเองเพื่อที่ท่านจะให้พร

4 กล่าวคำบูชา ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณ ขอให้ท่านนั้นประทานพร ให้ข้าพเจ้า …. กล่าวชื่อตัวเอง ….

5 นำสิ่งของหรือกระเป๋าตังนั้น สัมผัสที่กระบองของท่าน เพื่อที่จะใหท่านให้ โชคลาภ โดยท่านจัมีทั้งหมด 4 องค์

โอยองค์ที่ 1 เด่นในเรื่องอำนาจ บารมี และการหาเงิน เป็นองค์ สีแดง

องค์ที่ 2 เด่นในเรื่อเก็บออม ที่หาเงินมาด้วย ความสุจริต เป็นองค์ สีเขียว

องค์ที่ 3 นั้นเด่นในเรื่อง สุขภาพ เชื่อว่ากราบไหว จะทำให้สุขภาพท่าน นั้นแข็งแรง ไม่มีโรคภัย เป็นองค์ สีทอง

องค์ที่ 4 ท่านจะเด่นเรื่อง โชค สำหรับใครชอบ เสี่ยงดวง แนะนำเลย องค์ สีเงิน

Song Khao แนะนำนให้ท่าน ไปกรอบไหวขอพร รับดวงเสริมบารมี กับท่านท้าวเวสสุวรรณ ท่านศักดิ์สิทธิมาก เป็นความเชื่อของ คนไทยเลยว่าท่าน เป็นยักษ์ที่มีบารมี และคอยปกปักรักษา มนุษย์ให้ดำรง ชีวิตอย่างสงบ ให้ท่านไปกราบไหว บูชา ขอหวย

ที่มาแหล่งข่าว : กรุงเทพธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.