ต้นไม้

แนะนำ ต้นกระบองเพชร ที่คนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยง

ต้นกระบองเพชร จะมีหลากหลายชนิด ที่อยู่ในท่ามกลางทะเลทราย แต่บางชนิด อาจจะอาศัยอยู่ที่ตามป่าธรรมดา หรือสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป กระบองเพชร พันธุ์ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว จะชอบพบตามทะเลทรายมากกว่า ต้นกระบองเพชร ที่เราได้พบอยู่ทั่ว ๆ ไป จะเป็นแบบบอนไซ หรือชนิดที่มีขนาดปกติ ที่มีขนาดปานกลาง...